Borrning i berg, schaktning, bergförstärkning och bergsprängning i Göteborg

Bergsprängare med över 40 års erfarenhet

Bergums Bergsprängning AB drivs av bergsprängare Kennet Jönsson som arbetat med bergsprängning och borrning i över 40 år. Bergsprängningsföretaget startades 2006. Alla för borr- och sprängningsarbeten nödvändiga utbildningar, försäkringar och tillstånd finns i företaget.

Borrar, schaktar & spränger i Göteborg och västsverige

Bergums Bergsprängning utför huvudsakligen bergsprängning och borrning i Göteborg, men arbetar över hela västra Sverige med uppdrag i t.ex: Halland, Bohuslän, Mark- och Borås, m.m. Våra kunder är både byggföretag och privatpersoner.

Källarsprängning inomhus och bergskrotning

Vår specialitet är källarsprängningar inomhus som kan behövas vid t.ex: utbyggnad av äldre fastigheter. Vi utför också bergspräckning, nätning av berg och bergskrotning.

Våra tjänster Offertförfrågan

Bergspräckning

Berg och stenspräckning

Vi utför även bergspräckning i känsliga miljöer. Vi spräcker berget eller stenen effektivt med hydraulisk kil och/eller Demex (Snigeldynamit).

Välkommen med din förfrågan.
Ring Kennet:
0768-653625