Våra tjänster

Bergums Bergsprängning - Våra tjänster

Borrning, schaktning och bergsprängning

Bergums Bergsprängning utför allt inom branschen. Nedan några exempel på våra vanligaste tjänster.
Här finns också ett kort filmklipp från en sprängning att se på. På sidan bilder finns fler bilder och filmer från våra projekt.

Vi utför:

  • Bergspräckning och stenspräckning med hydraulisk kil och Demex.
  • Borrning i berg vid t.ex: förstärkningsarbeten för master och vindkraftverk.
  • Bergsprängning, även inomhus (sprängning i källare)
  • Bergförstärkning
  • Nätning av berg
  • Bergskrotning (Kontroll och rensning av berg)
  • Schaktning & utlassning
  • Dräneringsarbeten


Välkommen med din förfrågan!

Offertförfrågan